Przemyslaw Mokry photography | obiektywny.com

obiektywny (ang. objective, niem. objektiv, fr. objectif ze ś.łc. obiectivus od obiectum ‘rzecz rzucona naprzeciw’ od łc. obicere, obiectum ‘rzucać naprzeciw’)

1. bezstronny, wolny od uprzedzeń, rzeczowy.
2. filoz. istniejący niezależnie od obserwatora.

Contact Form

Albums

Backstage (Backstage)
Basketball (Sport)
Kids (Various Sets)
Leśna Huta Project (Documentary)
Ustka (Documentary)
Weddings (Various Sets)