Przemyslaw Mokry photography

Contact form

Name and surname

Topic

Your e-mail address

Content

5 + 4 =

Impressum

Obiektywny.com restricts the law to change the information given. The content and project of the website is legally protected. Information, data, texts or some photographs usage requires earlier permission, however many photographs are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Obiektywny.com zastrzega sobie prawo do zmian podawanych informacji. Zawartość i budowa strony internetowej jest prawnie chroniona. Wykorzystywanie informacji lub danych, tekstów oraz niektórych zdjęć wymaga wcześniejszej zgody, jednakże wiele fotografii dostępnych jest na międzynarodowej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

Creative Commons License

Disclaimer

Although meticulous and ongoing content control, I am not responsible for external links.
Pomimo starannej i ciągłej kontroli treści, nie odpowiadam za zawartość zewnętrznych linków.

Links

» gadaj.de
» spampoison.com
» romanabarylak.pl
» creativecommons.org

Revision: 15 May 2015